Precise Retail - I Bet He Drinks Geognozja.

Följa med

Posted Jan. 11, 2015, 7:22 p.m. By geognozja

Nu när man har blivit anställd på ett annat företag så är det en hel del som man behöver lära sig, så jag ska se till att lyssna riktigt ordentligt på de som ska utbilda mig. I början så kommer det att vara lite utbildning, men sen så kommer jag att få följa med en annan person och utföra uppdragen. Det kommer att bli riktigt kul, för jag kan redan en hel del om vad man gör när man arbetar på ett elnätsföretag. Det som jag kommer att få följa med på idag är en installation av el i en fastighet, varpå vi sen ska ordna med fjärrvärme åt ett annat. Det kommer nog att bli en hel del nytt att lära sig så jag ska se till att verkligen lyssna.