Precise Retail - I Bet He Drinks Geognozja.

Vilket ordförråd

Posted Feb. 24, 2016, 9:11 p.m. By geognozja

Så skriver jag idag om heder: hedersam och hedersdoktor, för att inte tala om hedersknyffel och hedersskuld tillika hedersmedlem - alla är dom ord som i sig inte behöver vara negativa bara för att vi pratar om heder! Hedersknyffel, vilket jag inte hade en aning om, betyder alltså en hygglig person eller man eller kvinna! Vi kanske kan använda lite oftare ord som hedersam och hedersdoktor, för att inte tala om hedersknyffel och hedersskuld tillika hedersmedlem - det är ju i sig positiva saker eller? Eller ska vi fortsätta med våra fattiga ordförråd som aldrig utökas? Ord som upprepas om och om igen utan att ha någon innebörd?